Warning: Declaration of Description_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/functions.php on line 0
Helvede | et skridt nu


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/etskridt.nu/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 58
Artikler no image

Published on September 17th, 2010 | by Allan Ibsen

7

Helvede

Jeg har hørt prædikener og taler der truede med at det kunne være for sent. At der er en deadline. At det var nu man kunne give sit hjerte til Jesus, hvad der skete på vej hjem fra mødet var der ingen der vidste og hvad nu hvis døden kom før Jesus var i mit hjerte?

Sådan lød det spørgsmål – Jeg vil stille nogle andre spørgsmål:

Findes helvede med evig pine af de gudløse?

Kan du forestille dig noget som din datter eller søn kan gøre som du ikke ville kunne tilgive og som ville gøre at du ville ønske at dit barn blev tortureret i al evighed?

Er Gud ondere end du er? Matt 7, 11: ”Selv om I er onde, kan I godt finde ud af at give jeres børn gode gaver. Tror I så ikke at jeres far i himlen vil give gode gaver til dem der beder ham om noget?”

Er evig tortur en passende straf? – Gud er en retfærdig Gud – og for hvad?

Er Gud underlagt en lov om retfærdighed så Gud kan have en plan A: Gud elsker alle mennesker, kommer til jorden for at fortælle om det, men må for retfærdighedens skyld have en plan B: Helvede med evig tortur for dem der ikke tror og lever det?

Den Gud der skabte mennesker i sit billede, og så at skaberværket var godt – Den Gud der engang gøre alt godt igen: “Nu bor Gud hos menneskene, og han vil være sammen med dem. De skal være hans folk, og han vil være hos dem som deres Gud. Han vil tørre enhver tåre væk fra deres øjne, og der skal ikke længere være nogen død. Sorg, gråd og smerte vil høre op, for alt det der var før, er forsvundet.” Ham der sad på tronstolen, sagde: “Se, jeg gør alting nyt” (Åb. 21,3-5) Har han udvalgt nogle til frelse og andre til evig tortur?

Hvad er egentlig formålet med evig tortur?

Den Gud der selv kom til jorden, skulle han have helvede som en nødvendighed, for ellers vil mennesker ikke gøre det gode – Hvad er det for et syn på skabningen i hans eget billede?

(1. joh. 4, 18: ”Der findes ikke frygt i kærligheden, tværtimod. Ægte kærlighed jager frygten væk. Frygt hænger sammen med straf, og hos dem der lever i frygt, har kærligheden ikke nået sit mål” Den Nye Aftale).

Hvem kan holde fest i stuen, når der er tortur i kælderen?

Hvad siger Jesus egentlig om helvede?

–          Kunne du tænke dig at arbejde med det sidste spørgsmål har jeg en samling af skriftsteder fra NT hvor helvede omtales og måske/måske ikke omtales. Du kan få samlingen ved at maile til allan@etskridt.nu

Tags:


About the Author7 Responses to Helvede

 1. Carla says:

  Hej Allan,
  Tak for dit indlæg. Jeg kunne godt tænke mig at få den samling af skriftsteder fra NT.
  K.h. Carla

 2. Maria Klarskov says:

  Hej Allan.
  Den liste kunne jeg også godt tænke mig.
  Når jeg tænker på helvede kommer jeg til at tænke på den sidste af C.S. Lewis’s Narnia-bøger. (Jeg kan ikke lige huske hvad den hedder)
  Her kommer en hel del væsener fra Narnia til Aslans land, deriblandt nogle dværge som har besluttet at de kun vil kæmpe for dem selv. “Dværgene for dværgene” eller sådan noget lignende er deres motto. I Aslans land er der solskin, dejlig natur og fantastiske frugter. Alle kan se dem på nær dværgene som har besluttet sig for ikke at tro på Aslan. For dem opleves det nye land som den gamle, mørke stald de var i før de blev taget med til Aslans land.
  Jeg gad vide om det er sådan det bliver. At alle bliver taget med, men hvis man ikke vælger at tro på det, så ser man kun at alt er ved det gamle.
  Jeg har ofte tænkt på det og dit indlæg mindede mig igen om det.
  Hermed delt:-)

  Kh Maria

 3. Allan Ibsen says:

  Hej begge!

  De er på vej på mail – Jeg ser frem til at høre, hvilke spørgsmål eller tanker læsningen giver jer!
  @Maria: C. S. Lewis havde også en del spørgsmål til helvede. Han skrev en bog med hans forsøg på et svar (Ikke ”Fra helvedes blækhus”!) i ”Den store skilsmisse”.
  Det der satte mig i gang er var bl.a. hvor mange gange vi egentlig læser om helvede i det som Jesus siger. Et eksempel på et skriftsted de fleste kender er: ’Bred er den vej der fører til evig fortabelse’. Problemet med det citat er, at der står IKKE evig. Og fortabelse er IKKE det samme som at mennesker bliver tortureret for evigt i helvede!

  Jeg kender fra mit liv at timer og muligheder og andet fortabes – Men det er ikke det samme som tortur i evigheders evigheder.

  Vi læser helvede ind en masse steder, hvor der ikke står noget om helvede i den forstand som Platon og specielt middelalderen beskriver helvede med tortur i evigheder.
  Den samling af skriftsteder jeg har sendt, er mest et forsøg på at vi går til Jesus på ny, og læser, hvad han egentlig siger – Og glemmer alle kalkmalerierne og middelalderens billeder af evig tortur.

  At noget ’går fortabte, at noget ’kastes på bålet’ er ikke det samme som tortur i evighed – Ellers ville Jesus vel have sagt det?

  Men altså, jeg glæder mig til at høre jeres overvejelser. Måske er der et par overraskelser I de skriftsteder jeg sender?

  God arbejdslyst!
  – Og så er mit yndlingscitat fra Narnia bøgerne at ’Aslan er venlig, men ikke tam’ (Frit fra hukommelsen) Det er værd at huske at vi har en venlig Gud, men han er ikke tam eller tæmmet – At Gud elsker, gør at der er ting Gud siger nej til – Men det er vel heller ikke det samme som evig tortur!

 4. Klaus Lundberg says:

  Hej Allan og andre. Først og fremmest, send også gerne mig din liste. Dog kunne jeg allerede godt nu finde på at komentere lidt på stoffet. Du spørger et sted findes Helvede. Den første tanke går jo på dette her stereotype billede med Satan på sin trone omgivet af dæmoner, flammer, svovl og stakler der bliver pint i en evighed. Det billede er vel mest et udtryk for menneskers frygt, godt næret af kalkmalerier, Hollywood film, gyserromaner og lignende. Det billede har ikke ret meget, hvis overhovedet noget med Biblen at gøre. Det skulle da lige være hvis man med lidt “go” vilje, tilpasser eksempelvis Johannes åbenbarings mest kryptiske billedsprog denne forestilling?
  Ved at konsultere ” Hastings dictionary of the Bible”, et rigtigt godt bibel leksikon, har jeg konstanteret at der er tre ord i Biblen der bliver oversat til Helvede. Nemlig Hades,Sheol og Gehenna. Hades og Sheol er henholdsvis græsk/ latin og Sheol er hebræisk. I begge tilfælde referere det til et dødsrige, hvor Hades iøvrigt stammer fra den græske eller hellenistiske forestillingsverden, med olympiske guder og andet. I den græske mytologi er der historier der godt kunne minde om “moderne helvedsforestillinger”, eksempelvis historien om Sissyfos, der dag ud og dag ind skubber den samme sten op af det samme bjerg. Denne hedenske kultur havde mange historier om pine og evig tortur. Men man kan næppe tage Jesus eller Biblen som indtægt for reel eksistens af et sådant Helvede. Sheol referere til et noget mere passivt efterliv. Der var ikke tale om tortur foranstaltninger men om “sted” (under jorden) hvor de døde kunne vendte på dommedag. Gehenna, udledt fra Ge- Hinnom (Hinnoms dal),var et sted uden for Jerusalem, der blev brugt som lodseplads. Her smed man affald, der sammen med lig af døde dyr og kriminelle, der ikke var berettiget til begravelse. Der brændte altid ild for at afskaffe ligene og skarnet, så der har været konstant os af røg, ligstank og affald. Der har formodentligt også været enker og famillie til de henrettede (gråd og tænderskæren.), endeligt regner mange forskere med at de værste af de syge, spedalske, vanvittige og besatte, holdt til her. Jesus har brugt dette som et billede en lignelse om man vil, men næppe som forklaring på et egentligt ujordisk sted.
  Jeg kom også til at tænke på en bog af min gode ven Prof. Dr.theol. Theodor Jørgensen “, nemlig hans prædiken samling “Guds menneskelighed”. Den bog fik det til at stå mig klart at vi kan have tro, tiltro og tillid til den Treenige Gud, men Djævlen og alt hans væsen samt alle hans gerninger kan vi kun forsage. Djævlen er jo kendt som løgnens mester. Jeg tror at når vi spørger findes djævlen og hans helvede, så spørger vi forkert. Når alt kommer til alt er helvede jo ikke et sted man kan sige eksistere, på samme måde som vi kan sige København eksistere. Hvad Helvede er, er det ikke en del af den fysiske eksistens. (derfor billedsproget). Så det relevante spørgsmål er måske ikke om Djævlen og Helvede eksistere, men kan vi have tiltro til Djævlen. Rummer han og helvede noget godt for os, eller må vi bare og kun forsage det/den onde.
  Det er vel et spørgsmål om tillid. Hvem har vi tillid til Gud og Hans Himmerige eller den onde og hans afgrund?

 5. Allan Ibsen says:

  Hej Klaus!

  Der er 28 sider på vej til dig. Heri lister jeg netop de steder som i Den hebr. og græske Bibel oversættes med helvede. Og det er godt set, at kalkmaleriernes helvede ikke er at finde i Bibelen, ligesom Jesus vel heller ikke bruger ordet hades i samme forståelse som Platon, med en tredeling af helvede. En af de ting der også kan være lidt overraskende er listen herunder. God læse og arbejdslyst – Det vil glæde mig at høre, hvad du når frem til af sprørgsmål og tanker!

  Der er i apostlenes forkyndelse, i Apostelens gerninger, intet om helvede:

  2,14-40: Peters prædiken pinsedag. Helvede er ikke nævnt.
  3,12-26: Peters prædiken på vej til templet. Helvede er ikke nævnt.
  7,2-50: Stefanus tale. Helvede er ikke nævnt.
  10,1-48: Peters prædiken i Cornelius hus. Helvede er ikke nævnt. Dom er nævnt.
  13,16-41: Paulus træder frem som forkynder. Helvede er ikke nævnt.
  17,22-32: Paulus tale på Areopagos. Helvede er ikke nævnt. Dom er nævnt.
  20,18-35: Paulus tale til menighedsledere i Efesos. Helvede ikke nævnt.
  Kap. 22-26: Flere forsvarstaler af Paulus. Helvede ikke nævnt.

 6. Jakob Vagner says:

  Hej,

  Hvis man tager din Bibel alvorlig, mener jeg, at man må tage afstand til både læren om dobbelt udgang (himmel eller helvede), anihilationisme (himmel eller udslettelse) og universalisme (alles frelse).

  Jeg mener, at læren om dobbelt udgang går godt i spænd med mange bibeltekster, og at den på en god måde understreger, at sand kærlighed respekterer et nej. Ingen teologer formår dog at forklare, hvordan fortabelsen kan hænge sammen med den kærlige Gud som Evangeliet præsenterer, og de tekster der tilsyneladende taler om alt og alles frelse. Desuden synes jeg, at forestillingen om tid og rum er for snæver her.

  Annihilationismen prøver at nuancere fortabelsen med udgangspunkt i et andet gudsbillede, men fortalerne formår efter min mening ikke at finde tilstrækkeligt bibelsk grundlag, da man her er meget selektive i tekstvalget. Desuden synes jeg, at det er at forenkle tingene, når de kun taler om evig fortabelsen i et vertikalt perspektiv.

  Universalismen har efter min mening sin styrke i, at man tager både teksterne om dom med dobbelt udgang til følge og teksterne om alles frelse alvorlige. Moltmann og andre universalister er sundt forankret i en kristologisk tænkning. Svagheden synes jeg ligger i lidt spekulative fortolkninger af teksterne om altomfattende genoprettelse og i, at de sætter Gud på overgriberens side, når de mener, at Jesus var gudsforladt, da Han hang på korset.

  Jeg vil på baggrund af ovenstående overvejelser vedrørende gudsbillede, Skriften og tid bekende mig til fortabelsen som en mulighed og altomfattende frelse som et håb. Med Bibelen i hånden, kirkehistorien i tanke og postmoderniteten omkring sig, mener jeg ikke, at man kan afskrive hverken fortabelsens mulighed eller håbet om fuldstændig genoprettelse af alt og alle. Med andre ord må vi acceptere, at Gud er Gud, og at det i sidste ende bliver Ham, der kommer til at dømme levende og døde. I 1. Timotius 2; 1-7 opmuntres kristne til at bede for verden, fordi Guds forsoning i Kristus gælder alle. I det må ligge at mennesker kan gå fortabt, men samtidig et håb om alles frelse. Ellers ville det jo ikke give mening at bede.

  Jakob

 7. No other mobile game did this so fast in Candy
  Crush Saga, Game of War: Fire Age, while the chronilogical age of Clans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑